skip to Main Content

Vijf prioriteiten

Jouw rechten binnen de archeologische sector zijn voor een grot deel vastgelegd in de algemene Belgische wetgeving. Heel wat informatie vind je op de website van de FOD (Federale Overheidsdienst) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Zo heb je bijvoorbeeld recht op aangepaste werkkledij, ongeacht de termijn dat je in dienst bent. Ook de vier andere vermelde items in onze infographic, zie onderaan, zijn wettelijk geregeld. Daar kan geen enkel bedrijf onderuit.

De meeste personen werkzaam in de archeologische sector hebben het statuut van ‘bediende’ en vallen onder het zogenaamde ‘Paritair Comité 200’. Hier zijn nog een reeks andere regelgevingen aan verbonden. Deze zijn echter niet aangepast aan het werk van een archeoloog. Daarom vragen we vanuit het VLAC aandacht voor 5 items:

1. Vier opleidingsdagen per jaar i.p.v. vier in twee jaar

Archeologie is en blijft een wetenschap. Onderzoeksmethodes veranderen, nieuwe gegevens zorgen voor een nieuwe kijk en nieuwe vraagstellingen. Daarnaast zijn er heel wat andere opleidingen die van belang kunnen zijn. Zoals: ‘hoe omgaan in conflictsituaties’. Niet elke opdrachtgever is even geïnteresseerd als jezelf!

2. Minimumloon van 2400 euro voor starters

Te hoog gegrepen? Wij denken van niet. Na vier jaar universitaire opleiding is dit een correct loon. Vergeet niet dat, voor je dit vergelijkt met andere richtingen, je loon minder snel stijgt dan in andere sectoren!

3. Een werfkeet bij projecten die 5 dagen of langer duren

Omdat bedienden in bijna alle gevallen een vaste standplaats hebben en/of binnen werken, zijn hier binnen het paritair comité 200 geen regels rond. Een werfkeet om te schuilen tegen striemende regen of bloedhete zonneschijn, of gewoon te kunnen eten, zorgt voor minimaal comfort tijdens het terreinwerk.

4. Verplichte opleidingen EHBO en ‘veilig omgaan met munitie’

Tot zo ver nog geen nieuws over zwaargewonden, laat staan overleden archeologen, op een opgraving. VLAC wil blijven hameren op het belang van veiligheid op een site. Daarnaast is sinds enkele jaren het belang van WOI-archeologie toegenomen. Iedereen die in contact kan komen met munitie dient hiervoor de nodige opleidingen te volgen. Hier vind je alvast een nuttige leidraad.

5. Eigen paritair comité

Bovenstaande prioriteiten kunnen niet worden verplicht. Dit kan enkel als er een paritair comité wordt opgericht voor de archeologische sector. Binnen dit PC kunnen er specifieke Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO’s) worden afgesloten. Pas dan kunnen onze prioriteiten wettelijk worden vastgesteld.

 

Tot deze prioriteiten wettelijk vastgelegd zijn, zullen we moeten rekenen op de bereidheid van de sector om deze items als normaal en een minimum te beschouwen. VLAC streeft er echter samen met jullie naar om deze prioriteiten te realiseren!