skip to Main Content

Klein verlet

Iedere werknemer heeft het recht om met behoud van loon onder een aantal omstandigheden van het werk afwezig te blijven. Deze korte periodes van afwezigheid worden ‘klein verlet’ of ‘kort verzuim’ genoemd. Ze kunnen worden gebruikt bij sommige familiale gebeurtenissen, zoals een huwelijk of een overlijden, of om bepaalde burgerlijke verplichtingen te vervullen.

Om recht te hebben op klein verlet moeten vier voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:

  • het moet gaan om een gebeurtenis die recht geeft op klein verlet
  • je zou normaal gezien gewerkt hebben
  • je moet de werkgever zo snel mogelijk verwittigen
  • de dagen waarop je afwezig bent moeten gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn toegestaan (je mag niet zeggen dat je naar een huwelijk gaat en vervolgens gaan kamperen)

Alle omstandigheden waarbij klein verlet van toepassing is vind je op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.