Brief naar kabinet

Naar aanleiding van de evaluatie van het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet door het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft VLAC onderstaande brief verstuurd met een reactie.

Onze nieuwe enquête

Op vraag van het kabinet van minister Geert Bourgeois en het agentschap Onroerend Erfgoed is het nieuwe Erfgoeddecreet door werkgeversorganisatie VONA geëvalueerd. In deze evaluatie wordt melding gemaakt van een “positieve economische impact op de tewerkstelling, waarbij lonen en werkzekerheid zijn toegenomen”. VONA geeft aan dat de bedrijven er steeds vaker in slagen om hun werknemers een correct loon te betalen.

Maar is dit zo? Zijn de lonen het laatste jaar gestegen dankzij de nieuwe wetgeving? VLAC neemt de proef op de som en tracht deze stellingen naar waarheid te schatten. We vroegen Vlaamse archeologen om een enquête in te vullen.

VLAC, belangenvereniging voor Vlaamse archeologen

Welkom op de website van het Vlaams Archeologencollectief. Het VLAC is opgericht door en voor archeologen. De vereniging wil graag iedere werknemer binnen de Vlaamse archeologie bijstaan en vertegenwoordigen, met speciale aandacht voor de terreinarcheologen. Ze wil informeren, een aanspreekpunt zijn en overleg plegen. Zo wil het VLAC een brug vormen tussen verschillende actoren binnen het archeologisch werkveld.

De website biedt een wegwijzer in de Vlaamse archeologie en informeert terreinarcheologen over de rechten en plichten die zijn verbonden aan hun arbeidsvoorwaarden. Daarnaast vormt de website het klankbord van de vereniging, waarop alle nieuwsfeiten en agendapunten kunnen worden gecommuniceerd.

Door het ondersteunen van haar leden hoopt het VLAC ook bij te dragen aan de kwaliteit van het archeologisch onderzoek.

Wil je lid worden?

Met jouw lidmaatschap bouw je mee aan onze belangenvereniging!

Onze bestaansreden: we hielden een enquête

90% van de respondenten is voorstander van een vakvereniging

53% van de respondenten werkt in de private sector

46% van de respondenten heeft meer dan 6 jaren ervaring

86% van de respondenten ziet informatie bieden omtrent het beroepsleven als kerntaak

Wil je meer weten?

VLAC - Vlaams Archeologencollectief - www.vlac.be