skip to Main Content

Welkom bij VLAC!

VLAC, het Vlaams Archeologencollectief, is opgericht door en voor archeologen. De vereniging wil graag iedere werknemer binnen de Vlaamse archeologie bijstaan en vertegenwoordigen, met speciale aandacht voor de terreinarcheologen.

Ze wil informeren, een aanspreekpunt zijn en overleg plegen. Zo wil VLAC een brug vormen tussen verschillende actoren binnen het archeologisch werkveld.

De website biedt een wegwijzer in de Vlaamse archeologie en informeert terreinarcheologen over de rechten en plichten die zijn verbonden aan hun arbeidsvoorwaarden. Daarnaast vormt de website het klankbord van de vereniging, waarop alle nieuwsfeiten en agendapunten kunnen worden gecommuniceerd.

Door het ondersteunen van haar leden hoopt het VLAC ook bij te dragen aan de kwaliteit van het archeologisch onderzoek.

Sinds 2019 overlegt VLAC met het agentschap Onroerend Erfgoed. Het doel van deze overlegmomenten is om op regelmatige basis rond de tafel te zitten om vragen, bezorgdheden en pijnpunten vanuit ‘het terrein’ in kaart te brengen en te bespreken hoe deze kunnen worden verholpen.

Wil je op de hoogte blijven van relevante informatie voor archeologen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief ‘Insteek’!

Wil je ons steunen? VLAC levendig houden kost tijd, en soms ook geld. Daarnaast is een breed draagvlak noodzakelijk. Daarom rekenen we ook op jou om ons te steunen!

Ben je de weg kwijt in het kluwen van arbeidsvoorwaarden? Onze wegwijzer biedt informatie over paritaire comités, cao’s, contracten, lonen, verlof, etc. en stelt de verschillende actoren binnen de Vlaamse archeologie voor jou op een rij!

Onze bestaansreden? In 2015 hielden we een enquête waaruit bleek dat er nood was aan een vakvereniging voor archeologen.

0
procent van de respondenten was voorstander van een vakvereniging
0
procent van de respondenten werkte in de private sector
0
procent van de respondenten had meer dan 6 jaren ervaring
0
procent van de respondenten zag informatie bieden omtrent het beroepsleven als kerntaak