VLAC, belangenvereniging voor Vlaamse archeologen

Welkom op de website van het Vlaams Archeologencollectief. Het VLAC is opgericht door en voor archeologen. De vereniging wil graag iedere werknemer binnen de Vlaamse archeologie bijstaan en vertegenwoordigen, met speciale aandacht voor de terreinarcheologen. Ze wil informeren, een aanspreekpunt zijn en overleg plegen. Zo wil het VLAC een brug vormen tussen verschillende actoren binnen het archeologisch werkveld.

De website biedt een wegwijzer in de Vlaamse archeologie en informeert terreinarcheologen over de rechten en plichten die zijn verbonden aan hun arbeidsvoorwaarden. Daarnaast vormt de website het klankbord van de vereniging, waarop alle nieuwsfeiten en agendapunten kunnen worden gecommuniceerd.

Door het ondersteunen van haar leden hoopt het VLAC ook bij te dragen aan de kwaliteit van het archeologisch onderzoek.

Wil je lid worden?

Met jouw lidmaatschap bouw je mee aan onze belangenvereniging!

We hielden een enquête

90% van de respondenten is voorstander van een vakvereniging

53% van de respondenten werkt in de private sector

46% van de respondenten heeft meer dan 6 jaren ervaring

86% van de respondenten ziet informatie bieden omtrent het beroepsleven als kerntaak

Wil je meer weten?

VLAC - Vlaams Archeologencollectief - www.vlac.be