skip to Main Content

Feestdagen

De regelgeving in verband met arbeidsduur en rusttijden bepaalt dat je niet tewerkgesteld mag worden op feestdagen. Deze feestdagen zijn voor iedereen vastgelegd:

  • Nieuwjaar (1 januari)
  • Paasmaandag
  • Dag van de Arbeid (1 mei)
  • O.H. Hemelvaart
  • Pinkstermaandag
  • Nationale feestdag (21 juli)
  • O.L.V. Hemelvaart (15 augustus)
  • Allerheiligen (1 november)
  • Wapenstilstand (11 november)
  • Kerstmis (25 december)

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag, wordt deze door een andere werkdag vervangen. Deze dag kan op verschillende manieren worden vastgelegd: door het paritair comité, in overeenstemming tussen de werkgever en de syndicale afvaardiging, direct tussen de werkgever en de werknemers. In vele gevallen wordt de feestdag verlegd naar de eerstvolgende werkdag.

Wanneer je op een feestdag toch tewerkgesteld werd, heb je recht op inhaalrust. Deze rust moet toegekend worden binnen zes weken volgend op die feestdag.