skip to Main Content

Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden.

 

Rechtsgrond

De statuten van VLAC voorzien, onder andere, in de volgende opdracht:

 • het uitbouwen van haar website als een platform en communicatienetwerk.

VLAC verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om:

 • een ledenlijst te bewaren;
 • u in te lichten;
 • uw vragen te beantwoorden.

VLAC verzamelt ook gegevens op anonieme wijze:

 • voor statistische doeleinden, om onze diensten te verbeteren;
 • om enquêtes uit te voeren.

Verwerkte gegevens

De lijst hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt.

Situatie: verwerkte gegevens

 • U raadpleegt één of meerdere pagina’s: uw IP-adres.
 • U neemt via e-mail contact met ons op: uw e-mailadres en de bijkomende vermelde gegevens zoals uw naam.
 • U schrijft zich in voor onze nieuwsbrief: uw e-mailadres, naam en voornaam.
 • U wordt lid en steunt ons financieel: uw bankrekeningnummer, naam en voornaam.
 • U vult een enquête in: uw gegevens worden steeds anoniem verwerkt.

Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de website te verbeteren, omtrent onder andere: de gebruikte zoekmachine, de gebruikte trefwoorden, de website waarlangs u gekomen bent, de geraadpleegde pagina’s, de raadplegingsduur per pagina, de gedownloade bestanden, de datum en het uur van toegang, de gebruikte browser, het platform en het besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd.

Gebruik van cookies

Statistische cookies van Google Analytics: _ga, _gid en _gat.

Bewaringsduur

De bewaringsduur is:

 • voor de cookies: tussen 1 minuut en 2 jaar;
 • voor de inschrijving op de nieuwsbrief: tot u zich uitschrijft;
 • voor de uitwisseling via e-mail: zonder limiet;
 • voor het lid maken: zonder limiet;
 • voor het invullen van een enquête (anoniem): zonder limiet.

Verstrekking aan derden

VLAC behandelt uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en zal deze nooit aan derden verstrekken.

Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen

Indien u contact met ons heeft opgenomen, indien u ingeschreven bent op de nieuwsbrief of indien u lid bent van VLAC, heeft u bepaalde rechten: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

Stuur een e-mail naar info@vlac.be indien u ons wenst te contacteren omtrent uw persoonsgegevens.