skip to Main Content

Ouderschapsverlof

In de private sector heeft iedere ouder het recht om ouderschapsverlof te nemen. Om voor zijn/haar kind te zorgen heeft hij/zij de keuze uit een aantal opnamemodaliteiten:

Periode van verlof

Elke ouder kan het ouderschapsverlof opnemen vanaf de geboorte van zijn/haar kind. Dit verlof moet echter wel ingaan vóór het kind twaalf jaar wordt.

Verwittiging van de werkgever

Je moet jouw werkgever minstens twee maanden en maximum drie maanden op voorhand verwittigen. Dit kan per aangetekende brief of door de overhandiging van een brief (waarvan een afschrift door de werkgever zal ondertekend worden als ontvangstbewijs) waarin de gewenste aanvangsdatum van het ouderschapsverlof vermeld wordt. Jouw werkgever kan een kortere termijn aanvaarden. Ten laatste op het ogenblik dat het verlof ingaat moet je de attesten die jouw recht op ouderschapsverlof aanduiden aan jouw werkgever bezorgen (bvb. geboorte-uittreksel, bewijs van inschrijving, etc.).

Uitstel van verlof

Tijdens de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving kan de werkgever de aanvang van het verlof met maximaal zes maanden uitstellen, voor redenen die betrekking hebben op de werking van de onderneming.