skip to Main Content

Opleiding

Bedienden die onder PC 200 vallen hebben in de periode tussen 1 januari 2016 en 31 december 2017 recht op 4 opleidingsdagen, op te nemen binnen de werkuren. Ze hebben bovendien recht op een vijfde opleidingsdag buiten de arbeidstijd (’s avonds of in het weekend).

De regel geldt voor bedienden die een arbeidsovereenkomst hebben van meer dan 1 jaar. Wie een contract van bepaalde duur heeft (minder dan 1 jaar geldig) heeft geen recht op opleidingsdagen, tenzij de periode van tewerkstelling door een opeenvolging van dergelijke contracten alsnog de termijn van 1 jaar overschrijdt. Als je deeltijds werkt staan de opleidingsdagen in verhouding tot het aantal gewerkte dagen. Bedienden die in opzeg zijn kunnen bij de huidige werkgever niet langer aanspraak maken op dit recht.

Aanvankelijk kan de werkgever de vormingsdagen zelf kiezen, indien hij/zij dit vóór 31 december 2016 aan de bediende meedeelt. Doet de werkgever dit niet, dan mag de werknemer zelf een voorstel doen (door middel van een schriftelijke aanvraag) vóór 31 maart 2017. Komt de werkgever alsnog zijn/haar verplichtingen niet na, dan mag de bediende de opleidingsdagen opnemen als verlof of invullen met opleidingsdagen uit het aanbod van CEVORA.

Opgelet! Als je tegen 31 maart 2018 geen vormingsdagen hebt aangevraagd, dan vervalt jouw recht hier op.

  • de opleidingen kunnen zowel binnen als buiten het bedrijf georganiseerd worden
  • de opleidingen vallen in principe binnen de werkuren, of indien nodig er buiten (maar worden hierbij op eenzelfde manier gecompenseerd in loon)
  • transportkosten verbonden aan de opleidingen zijn steeds voor rekening van de werkgever
  • de vijfde opleidingsdag moet worden gegeven door het opleidingsinstituut CEVORA, die de bediende een premie van € 40 toekent als forfaitaire tussenkomst in de verplaatsing- en opleidingskosten
  • de vijfde opleidingsdag wordt niet beschouwd als arbeidstijd en dus niet uitbetaald

Meer informatie over opleidingsdagen vind je onder andere hier.