skip to Main Content

Adoptieverlof

Iedere man of vrouw heeft recht op adoptieverlof voor het onthaal van een adoptiekind in zijn/haar gezin. Het adoptieverlof moet opgenomen worden binnen een periode van twee maanden na de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister.

Het adoptieverlof bedraagt maximum zes weken als het kind minder dan 3 jaar oud is en maximum vier weken als het kind ten minste 3 jaar oud is. Tijdens de eerste drie dagen van het adoptieverlof behoudt de werknemer zijn/haar volledige loon. Voor de dagen die hierna volgen ontvangt de werknemer een uitkering van zijn/haar ziekenfonds.

De maximale uitkering voor het adoptieverlof bedraagt 82% van het brutoloon per dag en wordt begrensd door het grensbedrag van jouw loon. Dit grensbedrag wordt jaarlijks geëvalueerd. Voor verdere informatie kan je terecht op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).