skip to Main Content

Contract voor onbepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is niet beperkt in de tijd. Voor het tot stand komen van dergelijk contract volstaat de loutere wilsovereenstemming tussen de verschillende partijen, enig formalisme is hierbij niet voorgeschreven. Zo kan een arbeidsovereenkomst mondeling worden gesloten (het is niettemin verstandig om ze schriftelijk vast te leggen). De wilsovereenstemming kan ook blijken uit het feit dat de partijen begonnen zijn met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, met name dat de werknemer het werk begonnen is bij zijn werkgever.

Dit type arbeidsovereenkomst wordt door de wetgever als algemene regel vooropgesteld. Wanneer de partijen rond de duur van het contract niets hebben voorzien of wanneer de voorwaarden van één van de contracten met tijdsbepaling niet nauwgezet vervuld zijn, wordt de arbeidsovereenkomst automatisch beschouwd als een overeenkomst voor onbepaalde tijd.