skip to Main Content

Nuttige links

Sociale wetgeving/rechten en plichten

 • Werk in België
  Deze website biedt goede en uitgebreide informatie, maar de teksten zijn soms een beetje droog uitgedrukt. Je kan de A tot Z gids gebruiken, of zoeken op thema.
 • Paritair comité 200
  Een website met een overzicht van alle cao’s, loonschalen, vergoeding vervoerskosten, opleidingen,…
 • Cevora
  Een organisatie die opleidingen biedt aan werknemers van bedrijven die bij paritair comité 200 ingedeeld zijn. Een groot deel van deze opleidingen is bovendien gratis. Ontdek het ruime aanbod op hun website.

Vakbonden

 • ACV
  De christelijke vakbond. Via deze link kom je snel bij de pagina waar alle informatie voor uitzendkrachten verzameld is. Via deze link kom je op de pagina met alle informatie voor bedienden onder PC200.
 • ABVV
  De socialistische vakbond.
 • ACLVB
  De liberale vakbond. Op deze link staat alle informatie over bedienden onder PC200.

Archeologie in Vlaanderen

 • Archeonet
  Dé nieuwssite voor erfgoed en archeologie in Vlaanderen, en vaak ook daarbuiten. Hier kunnen vaak ook nieuwe vacatures op gevonden worden.
 • Onroerend Erfgoed
  De site van het agentschap Onroerend Erfgoed die het beheer en beleid rond archeologie in Vlaanderen organiseren.

  • Nieuw onroerend erfgoed decreet
   Sinds begin 2015 is er een nieuw decreet voor de Vlaamse archeologie, hier vind je de link naar de pdf.
  • Erkend archeoloog
   Als archeoloog hoef je niet langer bij elke aanvraag voor een archeologisch onderzoek aan te tonen dat je voldoende gekwalificeerd bent en de nodige ervaring hebt. Voortaan dien je slechts één keer een erkenning aan te vragen. Via deze link kan je het formulier downloaden.
  • Code van Goede Praktijk
   De nieuwe Code van Goede Praktijk die in het kader van het nieuwe decreet voor de Vlaamse archeologie de eerder uitgebrachte minimumnormen vervangt, kan je downloaden via deze link. Hier vind je de door de overheid vastgelegde do’s and don’ts bij archeologisch onderzoek terug. De PvA’s (plan van aanpak) die binnenkort door de archeoloog zelf zullen moeten uitgeschreven worden in de nieuwe (archeologie)nota’s zullen ook conform moeten zijn aan deze Code van Goede Praktijk.
 • Vona
  De website van de Vlaamse ondernemers in archeologie. Deze vzw behartigt de gemeenschappelijke problemen en belangen van zijn leden, i.e. de meerderheid van de werkgevers in de private tak van de archeologie in Vlaanderen. Zij zijn dan ook een belangrijke gesprekspartner voor VLAC.
 • FVA
  De website van het Forum Vlaamse Archeologie. Deze vzw heeft als voornaamste doelstellingen het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor archeologie in Vlaanderen en het verzorgen van een constructieve dialoog tussen de overheid, professionele archeologen en vrijetijdsarcheologen. Dit forum is verantwoordelijke uitgever voor het tijdschrift Ex situ.

Het archeologisch werkveld verenigt zich ook in het buitenland

 • DISCO
  DISCO is een transnationaal project dat informatie bundelt over de archeologische tewerkstelling in Europa. Per deelnemend land kan men hierover gedetailleerde rapporten raadplegen.
 • NVvA
  Een beroepsvereniging van en voor archeologen in Nederland die zich inzet op kwaliteit en ethiek in het archeologische werkveld.
 • SAMPL
  Een nieuwe vereniging in Nederland die nog in zijn kinderschoenen staat. Ze zal trachten om de kwaliteit van de materiaalstudies te verhogen, de kennisoverdracht tussen materiaalspecialisten, andere archeologen en het brede publiek te bevorderen en het belang van materiaalspecialisten binnen het archeologisch bestel te behartigen. Dit is enigszins te vergelijken met het Vlaamse CAR.
 • Archeologie 3.0
  Een discussiegroep op facebook waarbij actuele problemen en debatten in de Nederlandse archeologie worden aangekaart. Enkele belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld de commerciële vs de academische archeologie, het maatschappelijk draagvlak van archeologie, de decentralisatie van het archeologisch beleid, etc. De groep is ook actief buiten facebook, zo werd bijvoorbeeld reeds een symposium georganiseerd.
 • REMPART
  Een vereniging van 170 Franse organisaties die aan de hand van discussies en uitwisseling van ervaringen richtlijnen promoot om de bewaring van het erfgoed te optimaliseren. In dat kader organiseren zij ook verscheidene opleidingen en stages.
 • BAJR
  The place to be voor informatie over het archeologische werkveld in het Verenigd Koninkrijk.

Hulpmiddelen voor archeologisch/historisch onderzoek

 • Onderzoeksbalans
  Hier wordt een overzicht gegeven van de kennis, de hiaten en de actuele onderzoeksvragen over het onroerend erfgoed in Vlaanderen. De informatie is niet altijd up-to-date en beperkt, maar biedt over het algemeen een goed vertrekpunt aan. Je vindt er per thema alvast ook enkele bibliografische verwijzingen naar handige werken die meer inzicht bieden in het thema.
 • OAR
  Een digitaal archief waar je op termijn alle publicaties van het Onroerend Erfgoed en haar voorgangers zal kunnen bekijken.
 • Inventaris van Bouwkundig Erfgoed in Vlaanderen
 • Geoportaal
  Een handige website die ook beheerd wordt door Onroerend Erfgoed, waar je op een kaart alle soorten erfgoed kan laten zien. Hierop zijn ook de archeologische zones te zien die zullen gehanteerd worden onder het nieuwe decreet en uitvoeringsbesluit voor de Vlaamse archeologie. Je kan zelf kiezen op welke achtergrond je deze projecteert: Open Streetmap, orthofoto’s uit verschillende jaren, maar ook historische kaarten.
 • Geopunt
  Op deze website, uitgegeven door het Agentschap Informatie Vlaanderen, vind je allerlei geografische informatie terug over Vlaanderen, gerangschikt in een aantal zeer gevarieerde thema’s. De meest interessante voor ons is uiteraard het thema ‘Historische kaarten’. In de verborgen banner links op het scherm vind je de optie ‘Vergelijk kaarten’. Hiermee kan je zeer gemakkelijk je onderzoeksgebied op de huidige kaart vergelijken met enkele gegeorefereerde historische kaarten.
 • Bodemverkenner
  Deze site, uitgegeven door Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Vlaamse Milieumaatschappij en Departement Mobiliteit en Openbare Werken, is te vergelijken met Geopunt. Databank Ondergrond Vlaanderen geeft vooral meer informatie over de bodem.
 • Cartesius
  Deze site bevat een verzameling van de meeste historische kaarten, plannen en luchtfoto’s van België (en Midden-Afrika). Zoom in naar je onderzoeksgebied, druk op ‘zoek’, et voilà!
 • Boek over harrismatrix
  Mits het verzenden van een mailtje naar de goedheilig man, kan je op deze website het beroemde werk ‘Principles of Archaeological Stratigraphy’ van de gerenommeerde dr. Harris himself gratis en voor niets downloaden.
 • Handleidingen uitgegeven door het agentschap Onroerend Erfgoed
  Het agentschap werkt aan een reeks van handleidingen die als leidraad kunnen dienen tijdens archeologisch onderzoek. Er zijn handleidingen beschikbaar over het opgraven van waterputten, het inpakken van vondsten, het opstellen van assessments.
 • Romeins aardewerk
  Volgende sites geven een goede inleiding over wrijfschalen en gewoon aardewerk te Tongeren, import- en luxe-aardewerk (Groot-Brittannië), amforen (Groot-Brittannië) en terra sigillata.
 • SIKB
  Hier kan je gratis een informatiebundeltje verkrijgen over het omgaan met kwetsbare vondsten.
 • Op volgende websites kan je gemakkelijk interessante artikels vinden: Academia, Dans Easy en Persée.

Handige gratis software

 • QGIS
  QGIS of quantum gis is een gebruiksvriendelijke open source GIS die werkt op Linux, Unix, Mac OSX en windows. Het ondersteunt vector, raster en database formaten.
  QGIS is gratis te gebruiken. Wie niet vertrouwd is met het programma kan lessen gebruiken van de Universiteit Gent. Via deze handige link kan je de structuur van de cursus zien en doorklikken naar de aparte lessen op youtube.
 • 123D catch
  Hoe maak je van gewone foto’s een 3D reconstructie van je vondst, waterput, muur,…? Via deze gratis software doe je het met een paar klikken van je muis en met goede foto’s uiteraard. Gebruik zeker de tutorials vooraf om te zien hoe je het best je foto’s kan maken.
 • Stratify
  Geen archeologie zonder stratigrafie natuurlijk. En via dit gratis programma is het eenvoudig de oversnijdingen tussen alle sporen of lagen te visualiseren. De Harris matrix toont de structuur en de database met gegevens controleert zichzelf op inconsistentie, fouten of zichzelf tegensprekende relaties.
 • Sketchup
  Sketchup Pro is een 3D ontwerpgereedschap voor Mac en Windows, waarmee iedereen in zeer korte tijd een 3D ontwerp neerzet.
 • Bulk Rename Utility
  Een handig en eenvoudig programma dat het herbenoemen van bestanden (bv. foto’s) enorm kan versnellen. Om een foto terug te vinden hoef je dan niet steeds terug te grijpen naar de fotolijst.

Zelf een interessante link? Geef ze zeker door via info@vlac.be.