skip to Main Content

Contracten

Een contract of arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een werknemer zich ertoe verbindt, tegen loon, zijn arbeid ten dienste van zijn werkgever te stellen en de arbeid te verrichten onder het gezag van deze laatste.

De vier essentiële elementen van de arbeidsovereenkomst zijn:

  • de overeenkomst
  • de arbeid
  • het loon
  • het gezag van de werkgever (ondergeschikt verband)

Er zijn verschillende types contracten mogelijk, elk met eigen regels:

Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen voltijdse en deeltijdse arbeidsovereenkomsten.

Bij het ondertekenen van jouw contract moet je ook het arbeidsreglement van de onderneming ontvangen. Dit is een soort huishoudelijk reglement van het bedrijf waarvoor je zal werken. Neem dit reglement eens door voor je het contract ondertekent!