skip to Main Content

Jeugdvakantie

Ben je net afgestudeerd, jonger dan 25 jaar en ten minste één maand werkzaam geweest gedurende het jaar waarin je jouw studies hebt beëindigd? Dan kan je het daaropvolgend jaar jeugdvakantie nemen ter aanvulling van je onvolledig recht op vakantie. In principe ontvang je voor elke jeugdvakantiedag een uitkering die 65% bedraagt van je brutoloon. Na jaarlijkse evaluatie wordt dit loon echter wel begrensd (bvb. maximum 1921,71 euro).

Het aantal weken betaalde vakantie is afhankelijk van hoelang je precies gewerkt hebt tijdens het voorgaande kalenderjaar. Wie een volledig jaar gewerkt heeft, heeft het volgend kalenderjaar recht op 4 weken betaalde vakantie, wie zes maanden heeft gewerkt krijgt twee weken enzovoort. Als je dus in 2014 bent afgestudeerd en je begint te werken vanaf oktober dat jaar dan heb je recht op 1 week betaalde vakantie in 2015. Dankzij het stelsel van jeugdvakantie heb je bovendien recht op bijkomend verlof bovenop het aantal door jouw werkgever toegekende betaalde vakantiedagen, tot een maximum van vier weken in totaal (in het voorbeeld heb je dus nog bijkomend recht op 3 weken jeugdverlof).

Voor meer informatie met betrekking tot de jeugdvakantie en de actuele begrenzing van het brutoloon wordt verwezen naar de website van de RVA.