skip to Main Content

Voltijdse en deeltijdse arbeidsovereenkomsten

Deeltijdse (parttime) arbeid is arbeid die vrijwillig en regelmatig gedurende een kortere duur dan de normale arbeidsduur in een onderneming verricht wordt.

Een arbeidsovereenkomst is voltijds, tenzij anders vermeld in het contract, en dit voor de maximale wekelijkse arbeidsduur die in de onderneming geldt.