skip to Main Content

Verplaatsingskosten

Je vergoeding hangt af van de manier waarop je je verplaatst. Hieronder wordt uitgelegd waar je minstens recht op hebt. Hiervan kan worden afgeweken als dit wordt vermeld in je contract of in het arbeidsreglement van het bedrijf waarvoor je werkt. Ga dit dus steeds na, of vraag ernaar bij je werkgever.

Trein

Als je met de trein komt wordt 80% van het ticket of abonnement (2e klasse) terugbetaald door de werkgever. De werkgever kan een overeenkomst sluiten met de NMBS waardoor de overige 20% door de overheid worden betaald. Je zou dus in principe een volledige terugbetaling kunnen krijgen van je onkosten.

Ander openbaar vervoer

Wanneer je verder dan 3 km van je werkplaats woont en met het openbaar vervoer komt (uitgezonderd de trein, cf. supra), dan wordt een deel van je ticket of abonnement terugbetaald door de werkgever. Het exacte bedrag werd vastgelegd in deze tabel.

Privévervoer

Wanneer je verder dan 3 km van je werkplaats woont en met eigen vervoer naar het werk komt, word je voor een deel vergoed door de werkgever. Het vergoede bedrag hangt af van het aantal afgelegde kilometers en bedraagt per maand 50% van een maandabonnement met de trein voor dit aantal kilometers (tabel 2). Indien je bruto jaarinkomen hoger is dan 26.250 euro per jaar vervalt deze onkostenvergoeding.

Meer info vind je in deze cao.