skip to Main Content

Vakantie- en feestdagen

In de private sector heeft iedere werknemer in principe recht op 20 dagen zogenaamd wettelijk verlof, verder aangevuld met 10 wettelijke feestdagen. De wettelijke vakantiedagen worden hierbij opgebouwd op basis van de geleverde prestaties tijdens het voorgaande werkjaar. Werk je het ene jaar slechts 6 of 9 maanden, dan zal je het volgende jaar recht hebben op respectievelijk 10 of 15 wettelijke verlofdagen.

In sommige gevallen heb je ook nog recht op arbeidsduurverkorting (ADV) en voor bepaalde omstandigheden kan je extra verlof aanvragen, bijvoorbeeld ouderschap- of adoptieverlof. Afhankelijk van je specifieke situatie of afspraken binnen het bedrijf bestaan ten slotte diverse types vakanties waar jij als werknemer mogelijk recht op hebt, zoals bijvoorbeeld jeugdvakantie of bouwverlof.

Lees verder: