skip to Main Content

PC200 ANPCB (bedienden)

De meeste archeologen die werkzaam zijn in de private sector vallen onder paritair comité 200. Dit is een aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden (ANPCB). Het is bevoegd voor werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten en onder geen enkel ander paritair comité vallen. Onder dit comité vind je vooral sectoren en bedrijven die actief zijn in handel (autohandel, etc.) en diensten (studiebureaus, informatica, consultancy, etc.)

Ook de private archeologische sector is onder dit PC terecht gekomen en dit heeft heel wat gevolgen voor zowel de werkgevers als de bedienden (archeologen). Er zijn een aantal regels opgesteld, met betrekking tot diverse arbeidsgerelateerde onderwerpen (loonschalen, arbeidsduur, opleiding, verplaatsingskosten, etc.) waar werkgevers zich aan dienen te houden. Deze regels gelden in vele gevallen als een soort ‘minimumnormen’. Dat sluit niet uit dat er binnen het bedrijf nog andere, gunstigere, afspraken worden gemaakt.

Val jij onder het paritair comité 200? Dan vind je hier al heel wat relevante informatie terug.

Voor meer informatie verwijzen we naar www.sfonds200.be.

Weet je niet onder welk paritair comité je valt? Kijk het na op je loonfiche of vraag het aan jouw werkgever!

Lees verder over: