skip to Main Content

Loonschalen

Onder paritair comité 200 is een cao gesloten betreffende de minimumloonschalen voor bedienden. Belangrijk hierbij is dat het om minimumlonen gaat, en dat deze lonen steeds worden weergegeven als brutoloon.

Je vindt de minimumloonschalen (van toepassing vanaf 01/01/2015) terug op deze website.

Het loon volgens de minimumloonschalen wordt berekend aan de hand van een aantal factoren:

  • anciënniteit in de onderneming
  • ervaring (al dan niet binnen de onderneming)
  • functie binnen de onderneming

Een eerste belangrijk onderscheid is gebaseerd op de anciënniteit die iemand heeft binnen eenzelfde onderneming. Loonschaal I geldt daarbij voor bedienden tijdens hun 1ste jaar van tewerkstelling in het bedrijf. Na het eerste jaar dienst schakel je over naar Loonschaal II. Eens je weet in welke loonschaal je thuis hoort, hangt jouw minimumloon binnen de loonschaal nog af van anciënniteit en functieklasse.

Met anciënniteit wordt alle vorige werkervaring bedoeld. Heb je voordien als bediende gewerkt bij andere werkgevers, als zelfstandige of als ambtenaar? Dan wordt dit allemaal in rekening gebracht voor jouw anciënniteit.

De functieklasse (A, B, C of D) waaronder je valt is afhankelijk van de functie die jij hebt binnen jouw bedrijf of onderneming. Je kan worden ingedeeld in een bepaalde klasse op basis van enkele niveauonderscheidende criteria (complexiteit, impact van de fouten, autonomie, kennis, …) die een invloed hebben op jouw bijdrage of het belang binnen het bedrijf en zo meespelen in de bepaling van jouw minimumloon. Hoe hoger je scoort op bvb. verantwoordelijkheid, talenkennis, enzovoort, hoe hoger de klasse waarbij je ingedeeld wordt. Het is niet altijd makkelijk om jouw klasse te bepalen. Zowel de loonschaal als de klasse waaronder je valt staan soms op jouw loonfiche vermeld onder ‘loonschaal’! Indien dit niet het geval is, vraag het aan jouw werkgever.

Ter informatie, de indeling in verschillende klassen op basis van niveauonderscheidende criteria vind je hier.

Behalve Loonschalen I en II zijn er overigens nog twee aparte loonschalen voor studenten en voor jongeren (20 jaar of jonger). In plaats van anciënniteit is hier vooral de leeftijd van belang. Dezelfde functieklassen worden gehanteerd, maar bijvoorbeeld voor bedienden met studentenovereenkomst geldt dat klasse A en B toepasbaar zijn op personen van 16 tot en met 20 jaar, terwijl enkel personen van 18 tot en met 20 jaar onder klasse C en D (hogere klassen) kunnen vallen.