skip to Main Content

Vaderschapsverlof

Elke vader heeft het recht om tien dagen afwezig te zijn naar aanleiding van de geboorte van zijn kind. Hij moet dit verlof nemen binnen een periode van vier maanden vanaf de dag van de bevalling. Tijdens de eerste drie dagen van het vaderschapsverlof behoudt hij zijn volledige loon. Voor de dagen die hierna volgen ontvangt hij een uitkering van zijn ziekenfonds.

Voor specifieke vragen met betrekking tot de uitkering kan je terecht bij jouw ziekenfonds.