• 1 februari 2016

Op 1 februari 2015 zag het Vlaams Archeologencollectief het daglicht. VLAC is een belangenvereniging opgericht door en voor terreinarcheologen. Tijdens het eerste levensjaar heeft de vereniging zich voornamelijk toegespitst op het creëren van een draagvlak en de verspreiding van haar doelstellingen in het Vlaamse archeologielandschap.

Met 134 leden kan de vereniging alvast rekenen op heel wat steun! Er vonden constructieve gesprekken plaatst met de VONA (Vlaamse Ondernemers in de Archeologie) en haar leden met betrekking tot arbeidsvoorwaarden in de privésector.

Eén van de streefdoelen voor 2016 is het bekomen van schriftelijke overeenkomsten met de bedrijven betreffende deze arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zal onder meer in het voorjaar een ledendag worden georganiseerd en de ‘wegwijzer’ op de website worden aangevuld.

Nog geen lid? Inschrijven kan op de pagina ‘Lid worden’.

De leden van 2015 krijgen de mogelijkheid om in de maand dat ze zich lid maakten dit lidmaatschap te vernieuwen en worden daarvan op de hoogte gebracht.

VLAC - Vlaams Archeologencollectief - www.vlac.be