• 7 juni 2015

De afgelopen weken kregen onze leden de kans om via onze website aan te geven wat zij vinden dat een startend archeoloog (werkzaam in de private sector) als brutoloon zou moeten verdienen.

De poll liep van 22 april tot 15 mei. In totaal heeft 60% van onze leden deze vragenlijst ingevuld; bovenstaande grafiek geeft de resultaten weer. De antwoorden waren zeer uiteenlopend en variëren tussen €2000 en €3000. Het merendeel schommelt tussen €2200 en €2500, met een gemiddelde van €2336.

Wij bedanken alvast al onze leden voor hun reacties. Ook in de toekomst blijft het belangrijk om op dergelijke vragen te antwoorden zodat we later tot structurele oplossingen kunnen komen.

VLAC - Vlaams Archeologencollectief - www.vlac.be