• 9 juli 2017

Op vraag van het kabinet van minister Geert Bourgeois en het agentschap Onroerend Erfgoed is het nieuwe Erfgoeddecreet door werkgeversorganisatie VONA geëvalueerd. In deze evaluatie wordt melding gemaakt van een “positieve economische impact op de tewerkstelling, waarbij lonen en werkzekerheid zijn toegenomen”. VONA geeft aan dat de bedrijven er steeds vaker in slagen om hun werknemers een correct loon te betalen.

Maar is dit zo? Zijn de lonen het laatste jaar gestegen dankzij de nieuwe wetgeving? VLAC neemt de proef op de som en tracht deze stellingen naar waarheid te schatten. We vroegen Vlaamse archeologen om een enquête in te vullen.

Bekijk de resultaten van onze enquête van 2017.

VLAC - Vlaams Archeologencollectief - www.vlac.be