• 6 april 2015

Op 1 april 2015 veranderde het ‘Paritair Comité 218’ in ‘Paritair Comité 200’. De loon- en arbeidsvoorwaarden blijven echter ongewijzigd. Alle cao’s vastgelegd voor PC218 worden overgenomen naar PC200.

VLAC volgt dit voor jou verder op de voet! Kijk alvast op jouw loonbrief na of het PC is aangepast!

Meer weten over paritaire comités en cao’s? Klik dan door naar onze ‘Wegwijzer’!

VLAC - Vlaams Archeologencollectief - www.vlac.be