• 27 oktober 2015

Met de titel Is de bodem bereikt? De mens achter de archeologie stond ‘de terreinarcheoloog’ centraal tijdens het Archeologisch Forum 2015.

VLAC kreeg de kans om zijn doelstellingen uit de doeken te doen voor het brede archeologisch publiek en mee te debatteren omtrent een reeks gekende pijnpunten. Mede door deze actieve deelname waarbij de nood aan de vereniging nogmaals werd benadrukt, én door de aanwinst van extra leden, kan de dag zeker als geslaagd worden beschouwd!

Samenvattend kan worden gesteld dat een constructieve samenwerking tussen de werkgevers en de werknemers is vereist voor de aanpak van de huidige problemen.

Download hier het abstract van de lezing.

VLAC - Vlaams Archeologencollectief - www.vlac.be