over-banner

Doelstellingen

Het VLAC werd opgericht in 2014. Om praktisch te kunnen functioneren opereert de vereniging als een vzw. Download hier de statuten van de vzw.

De vereniging vat haar doelstellingen in 3 kernbegrippen samen:

Verenigen
Het VLAC wil via haar website als een platform dienen om archeologen te verenigen en te vertegenwoordigen en moet als medium dienen om de belangen van de werknemers in onze sector als groep te behartigen.

Signaleren
Het VLAC tracht de arbeidssituatie binnen de (terrein)archeologie te monitoren aan de hand van terugkerende enquêtes. De vereniging kan acute problemen snel aan het licht brengen en zorgen voor een spoedige en structurele aanpak.

Informeren
Het VLAC biedt online relevante informatie aan inzake arbeidsrecht (contracten, lonen, verlof, etc.). Resultaten van enquêtes worden openbaar gemaakt om archeologen te informeren over gangbare arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden binnen de sector.

VLAC - Vlaams Archeologencollectief - www.vlac.be